Gratis Proefles
Lijkt het jou leuk om een proefles mee te doen?
Reserveer hem nu!

Met één lidmaatschap ook mee trainen in de Martial Arts Center in Den Haag.

Lestijd
19.00 – 20.00 uur – Kinderen
19.00 – 21.30 uur – Regulier

Contributie
REGULIERE TRAINING
€ 40,- per maand
vanaf circa 13 jaar tot 65+

KINDER TRAINING
€ 30,- per maand
vanaf circa 6 tot 13 jaar.

Adres
Gymzaal: Monseigneur
Bekkersschool
Frederik van Eedenlaan 12
2624 VH Delft