Nederlandse Wing Chun Federatie

DE OUDSTE WING CHUN STROMING VAN NEDERLAND

Logo Van De Nederlandse Wing Chun Federatie De Nederlandse Wing Chun Federatie is een vervolg van de inzet van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun Kung Fu in 1973 in in ons land invoerde. De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft als doel het doen beoefenen van het Wing Chun Kung Fu in zijn meest originele en volledige vorm zoals overgedragen door Sigung J. Wong Kiu en diens opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.

Het bestuderen van het Wing Chun zoals het oorspronkelijk bedoeld is, als een zeer bruikbare en efficiënte gevechtskunst. Dit door de legende, de vijf principes en de vormen te bestuderen, te interpreteren en te praktiseren in training en gevecht. Het beoefenen van het Wing Chun als vecht- of competitie discipline komt op de tweede plaats.

De Nederlandse Wing Chun Federatie beoogt haar leden de theoretische en bruikbare zijde van het Wing Chun Kung Fu, alsmede de bij deze stijl toebehorende filosofie en de sociale en geestelijke instelling, bij te brengen en de harmonie en eendracht onder alle Wing Chun leden te vergroten.

LERAREN ZIJN RIJKS GEDIPLOMEERD – of in opleiding hiervoor
De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijks gediplomeerd zijn en geniet daarmee een Rijkserkenning.
Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu benoemd tot zijn rechtmatige opvolger en is de enige
die van Sigung Wong Kiu een leraren certificaat heeft ontvangen en nog in diens les geeft.

ERKENNING
Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft hoeft het bepaald niet een slechte school of organisatie te zijn.
Maar als een school deze erkenning aanvraagt en niet toegewezen krijgt en er
daarna op af geeft zegt dat wel genoeg over deze school, niet over de erkenning.

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te hebben ontvangen.
Er is hier uiteindelijk hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een gediplomeerd sportleraar.
Voor het Wing Chun Kung Fu doet u natuurlijk niet anders.
Voor Wing Chun gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.