Politie

KENNISMAKINGSLES BIJ DE POLITIE

Wing Chun en de Politie

Sifu Anton Kooij in actie met één van de agenten.

Wing Chun is in Hong Kong en Taiwan heet meest gebruikt door de plaatselijke Politie Korpsen, maar ook in Beijing bij de Chinese Police Academy. Dit komt behalve door de effectiviteit vooral ook omdat Wing Chun in kleine ruimtes of waar je bewegingen beperkt worden door mensen massa’s nog steeds zeer bruikbaar is.

Bij Wing Chun is het zo dat als je er kan staan kan je ook vechten. Tijdens een trainingsdag ten behoeve van de mentale en fysieke weerbaarheid van het Amsterdamse Politie Korps
was de Nederlandse Wing Chun Federatie uitgenodigd om het Wing Chun te demonstreren en er een kennismakingsles te geven.

Na deze kennismakingsmiddag waren nu ook leden van de Amsterdamse Politie overtuigd van de effectiviteit en praktische nut van het Wing Chun in het gevecht.

Er werd door Sifu’s Wachtberger, Kooij en van Die les gegeven waarin de Wing Chun principes op eenvoudige wijze werden uitgelegd.

Na afloop waren er vele enthousiaste reacties van deelnemers, maar ook van de organisatoren van het Korps over de eenvoud, doeltreffendheid van de Wing Chun technieken en van de professionaliteit en kundigheid van de lesgevers.

Naar aanleiding van deze geslaagde dag werden er door de Nederlandse Wing Chun Federatie tweemaal per week lessen in het Wing Chun verzorgd voor het Amsterdamse Politiekorps.

Gratis Proefles
Lijkt het jou leuk om een proefles mee te doen?
Reserveer hem nu!

Met één lidmaatschap ook mee trainen in de Martial Arts Center in Den Haag.

Lestijd
19.00 – 20.00 uur – Kinderen
19.00 – 21.30 uur – Regulier

Voor financiële ondersteuning.

Jeugdsportfonds voor Wing Chun Kung Fu

Contributie
REGULIERE TRAINING
€ 40,- per maand
vanaf circa 13 jaar tot 65+

KINDER TRAINING
€ 30,- per maand
van 6 tot 8 en 9 tot 13 jaar.

Adres
Gymzaal: Monseigneur
Bekkersschool
Frederik van Eedenlaan 12
2624 VH Delft